OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Działka na sprzedaż, 32834 m2, cena: 3 499 000,00 PLN, Starogard Gdański, kontakt: PL +48 601 457 294

Działka na sprzedaż, 32834 m2, cena: 3 499 000,00 PLN, Starogard Gdański, kontakt: PL +48 601 457 294
Działka na sprzedaż, 32834 m2, cena: 3 499 000,00 PLN, Starogard Gdański, kontakt: PL +48 601 457 294 Działka na sprzedaż, 32834 m2, cena: 3 499 000,00 PLN, Starogard Gdański, kontakt: PL +48 601 457 294

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
STAROGARDZKI
STAROGARD GDAŃSKI
STAROGARD GDAŃSKI
DR. FLORIANA CEYNOWY
Lokalizacja szczegółowa

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

3 499 000,00 PLN
32 834,00 m2
106,57 PLN
INWESTYCYJNA
CAŁKOWITE
UTWARDZONA

INFORMACJE DODATKOWE

Dostepne media
Prąd, Woda, Kanalizacja,
Zagospodarowanie Działki

OPIS

Oferta bezpośrednia.

Telefon: PL +48 601 457 294


Witam serdecznie
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję że syndyk masy upadłości spółki pod firmą Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "S-BUD" S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 47/3, dz.nr.47/4, dz.nr.60/9, dz.nr.60/10, dz.nr.60/14, dz.nr.60/15, o łącznej powierzchni 2,2669 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00044487/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 895 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 60/16, o powierzchni 1.0165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00051602/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 604 000,00 zł (słownie:sześćset cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 3 499 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

Oferty( + wpłata wadium) należy składać do dnia 3 lipca 2018 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji pod numerem telefonu 601-457-294Oferta dodana z serwisu multiporta.