OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Działka na sprzedaż, 3700 m2, cena: 891 650,00 PLN, Katowice, kontakt: PL +48 325 065 874

Działka na sprzedaż, 3700 m2, cena: 891 650,00 PLN, Katowice, kontakt: PL +48 325 065 874
Działka na sprzedaż, 3700 m2, cena: 891 650,00 PLN, Katowice, kontakt: PL +48 325 065 874

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
ŚLĄSKIE
KATOWICE
KATOWICE
KATOWICE
PSTRĄGOWA

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

891 650,00 PLN
3 700,00 m2
240,99 PLN
BUDOWLANA

INFORMACJE DODATKOWE

Dostepne media
Zagospodarowanie Działki

OPIS

Oferta bezpośrednia.

Telefon: PL +48 325 065 874


INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
Zgodnie z Ogłoszeniem w MSiG Poz. 68823 informujemy, iż Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „TONAL” Sp. z o.o. w upadłości ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej znajdującej się w Katowicach w rejonie ul. Pstrągowej, działka nr 2163/70 (KW nr KA1K/00037844/8) o powierzchni 3700 m2, za cenę 891.650,00 zł netto, w terminie do 23.11.2021 r., do godz. 1500. Wadium należy wpłacić do 22.11.2021 r. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r., godz. 1200, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Lompy 14 sala 12. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinie w przedmiocie oszacowania przedmiotów przetargu są udostępnione w Katowicach, ul. Jesionowa 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74, 32 506 58 75 oraz pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@zymek.pl.Oferta dodana z serwisu multiporta.